Comité fir Fraenaarbecht // D’Lëtzebuerger Regierung

Attributiounen

De Comité fir Fraenaarbecht (CTF) ass e konsultativen Organ vun der Regierung, geschaaft duerch  d'geännert groussherzoglecht Reglement vum 27. November 1984. E studéiert, entweder duerch eegener Initiativ oder op Ufro vun der Regierungen all d'Froe betreffend d'berufflech Aktivitéit, Ausbildung a Promotioun vun de Fraen.

Weiderliesen